Privacy verklaring

Deze website wordt beheerd door Optical Store:

Bij bezoek aan deze website kan Optical Store persoonsgegevens van u verzamelen. Dit gebeurt in directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin. Optical Store waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in deze ‘Privacy Verklaring’. Deze Privacy Verklaring geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.


Gegevensverwerking:

Optical Store verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van deze website in verband met haar bedrijfsvoering, om u te informeren, om producten beschikbaar te stellen en diensten te verlenen die voor u interessant kunnen zijn en om statistieken met betrekking tot webgebruik bij te houden. De gegevens die u ons verstrekt zullen worden gebruikt om contact met u te zoeken wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld om u te informeren over mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website en om u diensten aan te bieden die u mogelijk nuttig vindt (tenzij u hebt aangegeven dergelijke diensten niet te willen ontvangen). Op de wijze waarop Optical Store persoonsgegevens verzamelt en gebruikt via deze website anderszins, is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.


Cookies:

Het is Optical Store toegestaan om informatie over het gebruik van deze website te verzamelen en te analyseren, inclusief de domeinnaam, de hoeveelheid hits, de pagina's die worden bezocht en de duur van elk bezoek. Deze informatie mag worden verzameld met behulp van een zogenaamd ‘cookie’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser in- en uitschakelen. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en makkelijker.


Websites van derden:

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht.


Uitoefening van uw rechten, contact met Optical Store:

Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, of vragen heeft over deze Privacy Verklaring en/of de wijze waarop Optical Store uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Optical Store via klantenservice@opticalstore.nl.


Wijzigingen:

Optical Store behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 
Send Me Message on Facebook